Ga direct naar

Stokje saté
Hard gewerkt. Als afsluiting van het parlementair jaar krijgen de politici van het Productschap Vlees traditioneel een parlementaire barbecue aangeboden. Kok Huib Oudshoorn kijkt glimmend toe hoe minister-president Jan Peter Balkenende op een stokje met saté bijt.
Fotografie

De mooiste foto's komen tot stand door de combinatie van research, inleving in het onderwerp. En de vakkennis. Hierbij speelt toepasbaarheid van licht de voornaamste rol.


Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com