Ga direct naar

Nederlandse aardappelen op Kreta
De oogst van aardappelen, waarvan het pootgoed door Nederlandse veredelaars geleverd is, wordt nog geheel met handkracht gedaan.
Fotografie

De mooiste foto's komen tot stand door de combinatie van research, inleving in het onderwerp. En de vakkennis. Hierbij speelt toepasbaarheid van licht de voornaamste rol.


Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com