Ga direct naar

Drainage
Te nat, te droog. Ingrijpen is geboden. Onzichtbare buizen vervullen een functie onder het oppervlak van de veenweidebodem.
Fotografie

De mooiste foto's komen tot stand door de combinatie van research, inleving in het onderwerp. En de vakkennis. Hierbij speelt toepasbaarheid van licht de voornaamste rol.


Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com