Ga direct naar

Hard gewerkt. Als afsluiting van het parlementair jaar krijgen de politici van het Productschap Vlees traditioneel een parlementaire barbecue aangeboden. Kok Huib Oudshoorn kijkt glimmend toe hoe minister-president Jan Peter Balkenende op een stokje met saté bijt.
Photography
The best photos are made with a combination of expertise, applicability, acquired over many decades of journalistic experience. This results in strong portraits and telling background photos, where simple subjects are transformed into art.
Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com