Ga direct naar

Pathos
De Grieken komen maar al te graag voor hun mening uit. Het stemhokje is voor hen niet genoeg. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten komt de menigte tot extase met verkiezingsretoriek en muziek van Carl Orff.
Fotografie

De mooiste foto's komen tot stand door de combinatie van research, inleving in het onderwerp. En de vakkennis. Hierbij speelt toepasbaarheid van licht de voornaamste rol.


Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com