Ga direct naar


Dierenbeschermer is voor rituele slacht
Biologisch melkveehouder Harm Evert Waalkens is oud-Tweede Kamerlid. en een verklaard verdediger  van dierenwelzijn. De Dierenbescherming benoemde hem tot dierenbeschermer van het jaar. Over ritueel slachten heeft hij een mening die ljinrecht ingaat tegen de huidige meerderheid van de Tweede Kamer. Het voorstel van de Partij van de Dieren om ritueel slachten te verbieden vindt hij maar niets. Waalkens gelooft niet dat de Koningin ooit haar handtekening onder het wetsvoorstel hoeft te zetten.
Film
Lameijer.Com Mediaproducties werkt samen met talentvolle creatieven
Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com