Ga direct naar


Boring naar aardwarmte in het Westland
In het Westland is de eerste aardwarmteboring gestart. Vijf glastuinbouwbedrijven verenigd in Green Well Westland zijn vier jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Er worden twee boringen verricht met een diepte van 2800 meter. Het water dat wordt opgepompt heeft naar verwachting een temperatuur van 85 graden celcius. Het boren duurt drie maanden en vindt gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week plaats. De aangesloten bedrijven besparen door het gebruik van aardwarmte 5,8 miljoen kubieke meter aardgas en hebben ruim 10 kiloton minder CO2-uitstoot per jaar.

Camera en interview Engel Lameijer
Film
Lameijer.Com Mediaproducties werkt samen met talentvolle creatieven
Lameijer.Com | Amsterdam | T (020) 233 25 85 | M (06) 533 671 25 | info@lameijer.com